ப்ளூபெரிஸ் சாப்பிடுவது இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

ப்ளூபெரிகள் கோடையில் ஒரு பிரபலமான விருந்தாகும். நீங்கள் இதுவரை அறிந்திராத ப்ளூபெரிஸ்களை சாப்பிடுவதால் அறிவியல் சார்ந்த ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி […]